Introduktionsutbildning och handledarkurs på Hamlans Trafikskola

Du som övningskör privat behöver gå introduktionsutbildning och handledarkurs och det kan du göra hos oss

Du som elev kan kombinera dina körlektioner hos oss med att övningsköra privat med en handledare. Handledare ska fungera som stöd, stöttning och support när du som elev genomför övningskörning hemmavid. Hamlans Trafikskola i Göteborg  erbjuder handledarkurser och introduktionsutbildningar för behörighet B på vår trafikskola lokalt i Göteborg. För att få delta på introduktionsutbildning och handledarkursen behöver eleven vara minst 15 år och 9 månader och för att få börja övningsköra hemmavid  behöver eleven har fyllt 16. Vår trafikskola är ansluten till Transportstyrelsens e-tjänster och vi rapporterar eleven och handledarens genomgångna utbildning direkt till dem. Vi vill påminna om att du som handledare behöver ansöka om godkännande hos Transportstyrelsen på egen hand men du behöver inte bifoga ett intyg eftersom att Hamlans Trafikskola ordnar det åt dig som handledare.  

Handledarkurser och introduktionsutbildningar med fokus på trygghet, handledning och kvalité

Hamlans Trafikskola i Göteborg erbjuder trygga, säkra och intressanta handledarkurser och introduktionsutbildningar med fokus på trygghet, kvalité och personlig handledning för dig som elev och för dig som blivande handledare. Introduktionsutbildningar och handledarkurser erbjuds hos oss flera gånger under året och vi har flertalet datum under våren och sommaren 2020. Kostnaden för vår handledarkurs är 350 kronor per elev. Det är viktigt för oss som trafikskola att du som elev ska känna dig nöjd och trygg med valet att gå din handledarkurs och introduktionsutbildning hos oss. 

Handledarkurser och introduktionsutbildningar för dig  

Hamlans Trafikskola i Göteborg erbjuder dig som elev en säker utbildning med fokus på personlig handledning, naturlig kommunikation mellan elev och lärare och utbildningsmaterial i olika former för att underlätta den teoretiska biten. När du som elev valt oss framför andra trafikskolor runtom i landet vill vi att du ska veta varför och att vi varit det rätta valet för dig. Hamlans Trafikskola erbjuder handledarkurser och introduktionsutbildningar som start på din resa mot att få ett körkort. 

Introduktionsutbildning och handledarkurs på Hamlans Trafikskola
Introduktionsutbildning och handledarkurs på Hamlans Trafikskola. Vi erbjuder handledarkurser och introduktionsutbildningar med fokus på trygghet, handledning och kvalité

Nästa kurstillfälle:

Lördag  9/5  kl 11.00
Lördag 30/5 kl 11.00
Lördag 27/6 kl 11.00