Personal

Vår personal:

Omed Hamlan
Skolchef & Utbildningsledare
Trafiklärare behörighet B samt Eco-driving

Ulf Jansson
Trafiklärare behörighet B

Elenore Hamlan
Receptionist och ekonomiansvarig

Följ oss på Facebook